facebook tracking
Avdeling

Finance

Connect
Finance

Mangfold er vår styrke!

Group Finance har ansvar for de økonomiske prosessene hos PayEx. Vi arbeider tett med virksomheten og 

fungerer som rådgivere for å sikre at vi overholder gjeldende regler og prosedyrer. Dette innebærer blant annet å produsere all intern rapportering, likviditetsprognoser, rapportering til Finanstilsynet og løpende regnskap – for å nevne noen av de aktivitetene vi utfører.

For å nå våre mål behøver vi flere ulike kompetanser og et mangfold av personlighetstrekk og egenskaper. I Group Finance arbeider Accounting Managers, Accountants, Business Controllers og Treasurers. 

 

Accounting Managers er ansvarlige for regnskapet utført i samsvar med gjeldende lover og regler. Accountants bearbeider leverandørfakturaer. Business Controllers analyserer resultater fra produktområder, funksjoner, all intern rapportering, budsjettering, prognoser og lønnsomhet. Treasurers er ansvarlig for kontanthåndteringsarbeidet, og for kartlegging og overvåking av de finansielle risikoene om faller innenfor finansområdet. 

Vi har fire ulike team i Group Finance og er representert i alle fire land Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Funksjonen rapporterer til CFO (Chief Financial Officer). 

Kompetanseutvikling

Det er din drivkraft og dine interesser som er avgjørende for hvordan din utvikling på PayEx kommer til å bli. Hos PayEx finnes det ingen ferdig mal for hvordan din karriere kommmer til å se ut. Ut i fra rollebeskrivelser og individuelle målplaner som du og teamlederen sammen tegner opp, sikrer vi at du får forutsetninger i form av støtte og mulighet til å bygge på nødvendig kunnskap.

En karriere i PayEx kan se forskjellig ut. Kanskje du vil spesialisere deg innen et område eller satse på å utvikles innen lederskap? Et alternativ kan være å utvikles gjennom å bygge en bred kunnskap ut i fra PayEx ulike forretningsområder. Vi forventer oss at du tar vare på de mulighetene som finnes for å utvikle deg selv og din kompetanse. Det belønner deg og hjelper deg samtidig på best mulig måte bidra til PayEx forretninger.


Jobber du allerede i PayEx Norge ?

Bli med oss i rekrutteringen og finn din neste kollega.

email
@payex.com
Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor